BEZPŁATNA WYSYŁKA powyżej 260zl

Dane osobowe

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

Tożsamość oraz dane kontaktowe zarządcy danych osobowych  

Zarządcom Twoich danych osobowych jest BIORUŽA, s.r.o. z siedzibą pod adresem Laborecká 1, 010 01 Żylina, IČ: 52234070, wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Żylinie, sekcja: Sro :, Numer akt: 71761/L, Republika Słowacka (zwana dalej „Zarządcą "),

Dane kontaktowe są następujące: adres dostawy BIORUŽA, s.r.o., Rosinská 13, 010 08 Żylina, adres e-mail: info@bioruza.sk, telefon: 0917/742 588.

Zarządca nie udzielił pełnomocnictwa i nie wyznaczył osoby kompetentnej do przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych i ich zakres

Zarządca przetwarza w zakresie swojej działalności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2007/2006. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie”) w związku z przepisami ustawy nr 2016 / 679 18/2018 Dz. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami następujące dane osobowe:

• w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko; adres zamieszkania; Numer konta bankowego; adres mailowy; numer telefonu; Adres IP; ciasteczka; Dane GPS.

• W przypadku firmy: imię i nazwisko osób kontaktowych; numer telefonu osób kontaktowych; adres e-mail osób kontaktowych; Nazwa firmy; firmowy adres e-mail; Adres rozliczeniowy; adres dostawy, IČ, DIČ; Numer konta bankowego; Adres IP; ciasteczka; Dane GPS.

Jeśli przekazujesz nam dane osobowe osób trzecich, Twoim obowiązkiem jest poinformowanie zainteresowanej osoby o tym fakcie oraz uzyskanie jej akceptacji niniejszych warunków ochrony danych osobowych.

Sposób ochrony danych osobowych

Zarządca chroni Twoje dane osobowe za pomocą programu Eset Endpoint Antivirus, Eset Endpoint Endcryption szyfruje te części dysków, na których znajdują się Twoje dane osobowe na jego wewnętrznych komputerach.

Cel ochrony danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest przesyłanie biznesowych znajomości i ofert oraz prowadzenie innych działań marketingowych wobec Twojej osoby.

Zarządca w sposób automatyczny podejmuje indywidualne decyzje i profilowanie w oparciu o obsługę plików cookies. Profilowanie to pozwala nam stale ulepszać i analizować nasze oferty i usługi dla Ciebie. Dane te są anonimowe. Zgoda na to automatyczne indywidualne podejmowanie decyzji i profilowanie jest udzielana osobno, poprzez kliknięcie na pasek ze zgodą na plik cookie, który jest wyświetlany na naszej stronie.

Czas przechowywania danych osobowych

Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane przez zarządcę to 10 lat, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych (przetwarzanych w tym celu).

Inni odbiorcy Twoich danych osobowych:

Dostawcą sklepu internetowego jest firma Evici webdesign s.r.o. (dane są szyfrowane i przechowywane na serwerach deweloperskich w biurach w Ostrawie)

Operatorem serwerów, na których znajduje się e-sklep jest firma Linode, LLC (serwery znajdują się w Londynie i Frankfurcie - dane są szyfrowane).

Umieszczenie serwerów:

s0_upgates_com

Frankfurt, DE

s1_upgates_com

London, England, UK

s2_upgates_com

Frankfurt, DE

s3_upgates_com

London, England, UK

s4_upgates_com

Frankfurt, DE

s5_upgates_com

Frankfurt, DE

s6_upgates_com

London, England, UK

s8_upgates_com

Frankfurt, DE

s9_upgates_com

Frankfurt, DE

Program księgowy dostarcza firma KROS a. S., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, numer w rejestrze handlowym: 511-16120, IČ: 31635903, chronione hasłem i zlokalizowane na serwerach z systemem Windows Server Essentials.

Księgowość zewnętrzną zapewnia firma EKA-Z, s.r.o., Vysokoškolákov 41/31, 010 08, Žilina, IČO: 36438073, DIČ: 2022101312, firma chroni Twoje dane osobowe przez przeszkolony personel i zabezpieczenia techniczne, tak jak oni.

Analizę danych pod kątem wyszukiwania i reklam w witrynach zapewnia firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, NIP: IE6388047V - ochrona szyfrowania, ISO 27001

Reklamy w wyszukiwarkach i witrynach internetowych zapewnia firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, NIP: IE6388047V - ochrona szyfrowania, ISO 27001

Reklama w sieciach społecznościowych jest pośredniczona przez FACEBOOK IRELAND LIMITED, HANNOVER REACH, 5-7 HANNOVER QUAY, DUBLIN 2, Irlandia, NIP: IE9692928F

W reklamie na stronach partnerskich pośredniczy eHUB.cz s.r.o. z siedzibą pod adresem Tusarova 877/56, 170 00 Praha 7, IČ: 24818569, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wstawka 177154

W ogólnej analizie danych pośredniczy Hotjar Ltd., Malta, ochrona danych osobowych poprzez projektowanie i szyfrowanie.

Reklamy są dostarczane przez The Rocket Science Group 1526 DeKalb Ave NE, Atlanta, GA 30307, ​​Stany Zjednoczone za pośrednictwem usługi Mailchimp. Firma znajduje się na terytorium państwa trzeciego, które jest uważane za państwo o wystarczającym zabezpieczeniu danych osobowych, prześlemy firmie e-mail, Twoje imię i nazwisko; w przypadku firm imię i nazwisko osoby kontaktowej; adres e-mail osób kontaktowych; Nazwa firmy; firmowy adres e-mail

Korzystamy z usług czatu Zendesk Inc. do komunikacji z naszymi klientami. , San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Firma znajduje się na terytorium państwa trzeciego, które uznawane jest za państwo o wystarczającym zabezpieczeniu danych osobowych, prześlemy firmie Twoje imię i nazwisko; w przypadku firm imię i nazwisko osoby kontaktowej; Nazwa firmy;

Zarządca zamierza przesłać Twoje dane osobowe lub dane na ich temat do państwa trzeciego (kraje spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Na warunkach określonych w regulaminie masz prawo do żądania od zarządcy dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Masz prawo sprzeciwić się automatycznemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

W każdej chwili masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przekazanych operatorowi. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych przed takim wycofaniem zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz odwołać w następujący sposób: telefonicznie pod numerem 0917/742 588 lub na stronie na Facebooku https://www.facebook.com/DIMEX-wwwdimexautomarketsk-158677900838958/

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych naruszyło lub narusza rozporządzenie, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego swojego miejsca zwykłego pobytu.

Urząd Ochrony danych Osobowych Republiki Czeskiej:

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34

strona www: https://dataprotection.gov.sk/

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

Nie jesteś zobowiązany do podawania swoich danych osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest wymogiem prawnym, umownym ani wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Program lojalnościowy
Program lojalnościowy

Nagradzamy każdą recenzję produktu.

Porada eksperta
Porada eksperta

Dostarczamy najwyższej jakości usługi i produkty.

Niezawodność dostawy
Niezawodność dostawy

Przy zakupach powyżej 260zł otrzymasz od nas bezpłatną wysyłkę.

Nasza produkcja
Nasza produkcja

Tworzymy dla Ciebie produkty wysokiej jakości

Darmowa wysyłka
Darmowa wysyłka

przy zakupie powyżej 260zl.

Satysfakcja gwarantowana
Satysfakcja gwarantowana

Czy to nie pasuje? Oddaj to.

Porada eksperta
Porada eksperta

Chętnie doradzimy Państwu w wyborze.

Nagroda za recenzję
Nagroda za recenzję

Recenzja = aż do 2zł zwrotu.